De jaarrekening opstellen: inzicht in de prestaties van uw bedrijf

Uit de jaarrekening blijkt hoe uw bedrijf het afgelopen boekjaar heeft gepresteerd. Scheers Groep stelt uw financiële verslag samen volgens de wettelijke eisen. De jaarrekening bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening inclusief een toelichting. Belangrijk is dat wij niet alleen de jaarrekening opstellen, maar die ook persoonlijk met u bespreken. Verwacht bij Scheers Groep geen jaarrekening per post voor akkoord. Uw vaste adviseur neemt persoonlijk de tijd om alles met u door te nemen. En uitgebreid stil te staan bij verleden, heden en toekomst van uw bedrijf.
 

Een helder overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf

De jaarrekening opstellen is voor veel ondernemingen een verplicht jaarlijks verantwoordingsmoment. Maar een jaarrekening samenstellen is voor Scheers Groep nooit een routineklus. Wij verdiepen ons in hoe uw bedrijf werkelijk ervoor staat en wij informeren u over de betekenis en consequenties van de cijfers voor de vermogenspositie en resultaten van uw onderneming. Want de jaarrekening opstellen, doet u niet alleen voor de belastingdienst en de Kamer van Koophandel. Maar ook voor de bedrijfsleiding zelf, die met een gedegen financiële verantwoording een belangrijk instrument heeft om de koers van de onderneming te bepalen.
 

Fiscale en bedrijfseconomische jaarrekening

De fiscale jaarrekening is bedoeld voor de belastingdienst en wordt gebruik om de inkomsten- of vennootschapsbelasting te berekenen. Deze jaarrekening samenstellen, gebeurt volgens de normen van de fiscus. De bedrijfseconomische jaarrekening daarentegen houdt meer rekening met de daadwerkelijke bedrijfseconomische waarde van uw bedrijf. Zo worden hier bijvoorbeeld ook de marktwaarde van bezittingen in meegenomen. De bedrijfseconomische jaarrekening is vooral bedoeld voor intern gebruik, ten behoeve van de financiële besluitvorming.
 

Welke bedrijven moeten een jaarrekening opstellen?

De verplichting om jaarlijks een jaarrekening te deponeren, geldt niet voor alle bedrijven. De onderstaande bedrijven moeten een jaarrekening opstellen.

  • Nv's en bv's
  • Coöperaties
  • Onderlinge waarborgmaatschappijen
  • Vof´s en cv´s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn.

Ook bepaalde buitenlandse rechtspersonen en sommige verenigingen en stichtingen moeten een jaarrekening samenstellen.