Lange tijd is het onderwerp van gesprek geweest, de afschaffing van de dividendbelasting. Op 15 oktober 2018 heeft het kabinet echter laten weten dat de maatregel (voor alsnog) niet doorgaat. Maar welke gevolgen heeft dit onder meer voor u als ondernemer?

 

Verlaging vennootschapsbelastingtarief

Het kabinet heeft aangegeven dat het vrijgekomen geld wordt besteed aan het Nederlandse bedrijfsleven. Dit heeft tot gevolg dat u als ondernemer een tariefsverlaging tegemoet kunt zien in de vennootschapsbelasting. Het kabinet verlaagt het hoge vennootschapsbelastingtarief (Vpb-tarief) van 22.25% naar 20,5%. Het hoge Vpb-tarief komt daarmee 0,5%-punt lager uit dan in het eerder in het Regeerakkoord voorgestelde niveau van 21%. Meer relevant voor het MKB is dat de lage vennootschapsbelasting ook wordt verlaagd.

Waar in het Regeerakkoord is afgesproken dat het lage Vpb-tarief verlaagd zou worden naar 16%, wordt dit lage Vpb-tarief nu door handhaving van de dividendbelasting verder verlaagd naar 15%.

 

Overgangsrecht beperking afschrijving gebouwen in de vennootschapsbelasting

De door het kabinet in het Regeerakkoord voorgestelde beperking van de mogelijkheden om af te schrijven op gebouwen in eigen gebruik worden verzacht. Indien het gebouw voor 1 januari 2019 in gebruik is genomen en op dat gebouw nog geen drie jaar is afgeschreven, dan mag er alsnog drie jaar volgens het oude regime worden afgeschreven. Door deze maatregel kan het wellicht voor u als ondernemer interessant zijn nog dit jaar te investeren in een bedrijfsgebouw.

 

Verzachten rekening-courantmaatregel directeuren-grootaandeelhouders

In het Belastingplan 2019 is aangekondigd het excessief lenen van de eigen vennootschap door directeuren-grootaandeelhouders te ontmoedigen. Deze maatregel wordt echter verzacht:

  • In plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden worden ook nieuwe eigenwoningschulden van de dga uitgezonderd;
  • Bovenop deze eigenwoningschuld zal een aanvullende drempel van € 500.000 voor de dga en zijn partner gelden.

Al met al lijkt het er dus op dat de handhaving van de dividendbelasting positief uitvalt voor de MKB-sector.

 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor.