De wereldwijde coronapandemie houdt ons nog altijd in zijn greep. Het virus is onderdeel geworden van ons dagelijks leven en brengt naast de dagelijkse beperkingen ook de nodige financiële onzekerheden met zich mee. Dat zal ook in 2022 naar alle waarschijnlijkheid nog zo zijn, waarbij de vraag rijst welke financiële steunmaatregelen te verwachten zijn. Daarnaast hebben we al geruime tijd te maken met een demissionair kabinet die doet wat nodig is en de rest overlaat aan een volgend kabinet.

Dat betekent dat het belastingplan 2022 geen ingrijpende maatregelen met zich meebrengt. Er worden met name verbeteringen aangebracht in bestaande belastingen op het gebied van wonen, werken, vergroening en startende bedrijven. Het Belastingplan 2022 is daarmee een stuk kleiner dan in voorgaande jaren. Voor de wijzigingen en verbeteringen verwijzen wij naar het eindejaarsbericht welke als bijlage is bijgevoegd. Wel brengen wij nog een drietal zaken expliciet onder de aandacht.

Thuiswerken

Als gevolg van de coronacrisis willen veel werkgevers en werknemers afspraken maken om deels thuis te blijven werken, zelfs na de coronacrisis. Daarom komt er per 1 januari 2022 de mogelijkheid om een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding te geven van maximaal € 2,-- per dag, voor bijvoorbeeld koffie en verwarming. De werkgever en werknemer kunnen vaste afspraken maken over het aantal dagen per week waarop de werknemer thuis werkt, zodat de werkgever een vaste vergoeding kan geven. Die vergoeding hoeft niet te worden aangepast als incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt, of andersom.

Verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Het bedrag dat iemand belastingvrij aan een ander mag schenken is in 2021 tijdelijk met € 1.000 verhoogd. Dit is besloten vanwege de coronacrisis. Ook de vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen is met € 1.000 verhoogd. De tijdelijk verhoogde vrijstellingen in 2021:

  • Iemand schenkt aan een ander, bijvoorbeeld een kleinkind, een vriend of een ondernemer. Vrijstelling: € 3.244.
  • (Pleeg-)ouders aan kinderen. Vrijstelling € 6.604.

De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. U kunt er dit jaar nog uw voordeel mee doen.

Aftrek lijfrentepremie

Niets nieuws in het jaar 2021, maar wel om rekening mee te houden voor de start van het jaar 2022, is het betalen van de premies lijfrente of banksparen vóór het einde van dit jaar.
Alleen dan zijn de premies aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting over 2021.
Als u na het lezen van het eindejaarsbericht nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw relatiebeheerder.