Met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus is het jaar 2020 voor ons allen een bijzonder jaar geworden met vele nieuwe uitdagingen. Ook ons kabinet staat op economisch gebied voor een enorme uitdaging. De Nederlandse economie heeft dringend hulp nodig maar tegelijkertijd leidt deze financiële hulp tot een dermate begrotingstekort dat bezuinigingen en lastenverzwaringen onvermijdbaar zijn. Het kabinet moet dus tegelijkertijd gas geven én remmen, iets wat in de praktijk niet goed samengaat.

De minister van Financiën heeft voor het Belastingplan 2021 gekozen om niet met forse lastenverzwaringen en bezuinigingen te komen. Wel worden een aantal lastenverlichtingen uitgesteld naar de toekomst. Dit heeft er dan ook toe geleid dat het Belastingplan 2021 geen ingewikkelde en zware wijzigingen met zich meebrengt. Wel zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden waarvoor wij u graag naar het eindejaarsbericht verwijzen. Een drietal zaken zullen wij hieronder kort aanstippen.

Overdrachtsbelasting

Een van de meest opvallende wijzigingen zit in de overdrachtsbelasting. Momenteel kennen we twee tarieven. Enerzijds het 2%-tarief voor woningen en anderzijds het 6%-tarief voor niet-woningen. Vanaf 2021 wordt het 6%-tarief verhoogd naar 8%. Vervolgens geldt het 2%-tarief uitsluitend nog voor woningen als de koper hier zelf duurzaam in gaat wonen. Indien een woning wordt aangekocht om te gaan verhuren, is vanaf 2021 het 8%-tarief verschuldigd. Bovendien komt er een startersregeling voor volwassenen onder de 35 jaar die een eigen woning kopen. Zij zijn, onder voorwaarden, vanaf 2021 geen overdrachtsbelasting meer verschuldigd.

Vermogensbelasting

Wellicht is het u niet ontgaan dat in de afgelopen jaren de belastingheffing op privévermogen diverse malen negatief in het nieuws is geweest. In de jaren dat het rendement op spaartegoeden vrijwel nihil is, wordt een belastingheffing op het vermogen als onredelijk ervaren. Hoewel er al meerdere voorstellen zijn geweest, is er nog geen definitief besluit genomen voor een toekomstbestendige belasting op privévermogens. Het kabinet heeft voor het jaar 2021 gekozen om het heffingsvrij vermogen per persoon te verhogen van € 30.846,- naar € 50.000,-. Tegelijkertijd wordt het belastingtarief verhoogd van 30% naar 31% en wijzigt het vastgestelde fictieve rendement.

Met een privévermogen tot circa € 142.500,- is minder belasting verschuldigd, terwijl particulieren met een hoger privévermogen een hogere belastinglast krijgen ten opzichte van 2020.

Baan-gerelateerde investeringskorting

Nederland kent inmiddels al een aantal investeringsregelingen om investeringen te stimuleren. Naast de bestaande regelingen wordt in het Belastingplan 2021 een nieuwe tijdelijke regeling geïntroduceerd. De baan-gerelateerde investeringskorting betreft een korting van doorgaans 3% van het investeringsbedrag. Deze korting komt in mindering op de verschuldigde loonheffing.

Bent u voornemens om binnenkort te gaan investeren, is het zeker de moeite waard om contact op te nemen met uw relatiebeheerder voor meer informatie.
Als u na het lezen van deze brief en het eindejaarsbericht nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw relatiebeheerder.

 

Graag bedanken wij u voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar en zien u graag in goede gezondheid terug in 2021!