Het jaar 2018 ligt al bijna achter ons. Op fiscaal vlak een nogal roerig jaar. Wat te denken van de Brexit, de discussie over de dividendbelasting en de op handen zijnde btw-verhoging? De met Prinsjesdag aangekondigde maatregelen hebben wij voor u samengevat in ons jaarlijkse Eindejaarsbericht. Een aantal maatregelen lichten wij hieronder nog nader toe.
 
Auto van de zaak
Er staan (wederom) wijzigingen op stapel met betrekking tot de bijtelling voor privé gebruik van de auto. Voor 2019 betreft het met name de nieuwe elektrische voertuigen die slechts voor een beperkt deel van de aanschafwaarde tegen het lage bijtellingspercentage worden belast. Het privé gebruik van deze voertuigen wordt met ingang van 2019 dus duurder. Omdat voor bestaande voertuigen nog gedurende 60 maanden de oude bijtellingsregels gelden, kunt u de komende jaren met de oude regels nog te maken krijgen. Hier kunt u uiteraard ook uw voordeel mee doen. Hoe? Dat leest u in het Eindejaarsbericht. Laat u zich, indien u een aanschaf van een auto voor uw onderneming of uw personeel overweegt in elk geval goed informeren over de gevolgen van de bijtelling.
 
Aanpassing tarievenstructuur inkomstenbelasting, wordt het echt goedkoper?
Tevens wijzen wij op de aangekondigde tariefverlaging in de inkomstenbelasting en de introductie van een tweeschijvenstelsel (voor aow-ers drie schijven), maar rekent u zich niet te rijk. De inkomensafhankelijke afbouw van bepaalde heffingskortingen wordt versneld en het lage btw tarief gaat van 6% naar 9% waarmee onder andere de dagelijkse boodschappen, boeken, de kapper, de schilder en bepaalde medische hulpmiddelen duurder worden. Of u in de beurs veel van de tariefverlaging merkt, valt te betwijfelen.
 
Versobering aftrekposten
Vanaf 2019 wordt de aftrek van bepaalde aftrekposten versoberd. Zo wordt de aftrek voor de eigen woning, de persoonsgebonden aftrek (zoals alimentatie, zorgkosten en scholingsuitgaven) en de aftrek voor ondernemers verder beperkt. Deze beperkingen zullen vanaf 2020 gaan gelden, maar zijn nu al aangekondigd.
 
Modernisering kleine ondernemersregeling in de omzetbelasting
Voor de “kleine ondernemers” in de omzetbelasting staat te gebeuren dat de bekende  kleine ondernemersregeling op de schop gaat. Waar er nu een afdrachtcriterium geldt om toegang tot de regeling te krijgen, gaat vanaf 2020 een omzetcriterium gelden. Daarnaast krijgt de regeling een andere karakter. Ondernemers met een omzet tot € 20.000 in een jaar krijgen vanaf 2020 de mogelijkheid van een vrijstellingsregeling gebruik te maken. Kiest u hiervoor, dan geldt er geen aangifte- en administratieplicht, enkel voor vanuit het buitenland ingekochte goederen of diensten.
 
Ten slotte
Na het lezen van dit schrijven en het Eindejaarsbericht bent u op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen voor komend jaar. Met de in het bericht opgenomen “tips en tricks” kunt u uw voordeel doen. Mocht u vragen hebben over de inhoud van dit bericht of anderszins, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw relatiebeheerder.
 
 
Met vriendelijke groet,
Scheers Groep Adviseurs en Accountants