Het zal u wellicht niet zijn ontgaan dat het algemene coronasteunpakket per 1 oktober 2021 is beëindigd. Met ingang van deze datum zijn in beginsel alle tegemoetkomingen afgeschaft. Hierbij moet u denken aan de TVL, NOW, TOZO en het uitstel van belastingbetaling. Graag informeren wij u over de gevolgen van deze beëindiging en eventuele mogelijkheden als u nog steeds liquiditeitsproblemen ervaart als gevolg van de coronacrisis.
 
Uitstel van belastingbetaling Het zogeheten “corona-uitstel” is vanaf 1 oktober 2021 beëindigd. Indien u uitstel hebt aangevraagd, zal vanaf 1 oktober 2021 de nieuwe belastingschulden weer op tijd betaald moeten worden. Concreet betekent dit dat de volgende aangiften/aanslagen weer op tijd betaald moeten worden:

  • BTW-aangifte over het derde kwartaal 2021

  • BTW-aangifte over september 2021

  • Aangifte loonheffingen over september 2021

  • Aangifte loonheffingen over de 10e vierwekenperiode 2021

  • Aanslagen met uiterste betaaldatum na 1 oktober

Ondernemers die in de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 niet aan de fiscale betalingsverplichtingen kunnen voldoen, komen mogelijk in aanmerking voor de “Tijdelijke aanvullende tegemoetkoming”.  Deze regeling is vergelijkbaar met het uitstel van belastingbetaling die per 1 oktober 2021 is afgeschaft. In tegenstelling tot de oude regeling, gelden strengere voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke aanvullende tegemoetkoming.
Mocht u nog steeds liquiditeitsproblemen ervaren als gevolg van de coronacrisis, informeer dan bij uw relatiebeheerder naar de mogelijkheden.
 
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) De NOW is per 1 oktober 2021 afgeschaft en dient in de komende weken/maanden afgerekend te worden.
 
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De TVL is per 1 oktober 2021 afgeschaft en zal in de komende weken/maanden afgerekend moeten worden door de werkelijke omzet bij het RVO door te geven. Het RVO stuurt u hierover een bericht.
Enkel voor gesloten nachtclubs/discotheken komt voor het vierde kwartaal een opvolger, te weten “Subsidie Vaste Lasten Nachtsluiting (VLN)”.
 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) De TOZO-uitkering is eveneens per 1 oktober 2021 afgeschaft en kon u bij de gemeente aanvragen. Mocht u na 1 oktober 2021 een lager inkomen hebben dan het bijstandsniveau, kunt u mogelijk een beroep doen op de reguliere Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Ook deze uitkering kan bij de woongemeente worden aangevraagd.