Schenkbelasting-aangifte doen? Betaal niet teveel!

Krijgt u een schenking of wilt u zelf een schenking doen van een bedrag of goederen? Dan is de ontvanger in veel gevallen schenkbelasting verschuldigd aan de belastingdienst. Hoeveel dat is, is afhankelijk van onder meer de hoogte van de schenking en de verwantschap tussen gever en ontvanger. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en helpen u als u voor de schenkbelasting aangifte moet doen.
 

Wanneer is uw gift vrijgesteld van belasting?

Binnen twee maanden na het einde van het kalenderjaar waarin een schenking heeft plaatsgevonden moet in principe voor de schenkbelasting aangifte worden gedaan. Maar schenkbelasting betalen is niet altijd nodig. Zo is er jaarlijks een bedrag vrijgesteld. Een gift spreiden over een paar jaar, is dan ook vaak voordeliger dan het bedrag in één keer te geven. Als u een schenking doet aan een kind dat jonger is dan 40 jaar zijn eenmalig hogere vrijstellingen mogelijk. Bij de hoogste vrijstellingen zijn daaraan wel voorwaarden verbonden.
 

Aangifte schenkbelasting als u een netto schenking wilt doen

Als u een bedrag of goederen wilt schenken, bijvoorbeeld aan uw kinderen, kunt u er ook voor kiezen om de schenkbelasting zelf te betalen. Dan doet u een netto schenking, maar de schenkbelasting wordt dan wel hoger. De verschuldigde belasting wordt dan namelijk ook tot de schenking gerekend. Als u als schenker de schenkingsbelasting wilt betalen moet u de schenkbelasting-aangifte samen invullen. Bedenk dus goed hoe u de schenking wil doen om te voorkomen dat daarover meer belasting wordt betaald dan nodig is.
 

Belastingvrij schenken

Daarnaast zijn er bijzondere situaties waarin geen belasting over de schenking hoeft te worden betaald. U moet dan wel aangifte doen. Bijvoorbeeld:

  • Als de schenking wordt gedaan om schulden af te lossen, waarbij de schenker een dringende morele verbintenis heeft met degene die de schuld heeft.
  • Als de schenker in het buitenland woont. Er kan dan wel buitenlands schenkingsrecht verschuldigd zijn.
  • Als de schenking bestaat uit ondernemingsvermogen mag een deel van de schenking belastingvrij geschonken worden. Dit belastingvrije gedeelte kan jaarlijks wisselen. Onze specialist kan u precies vertellen hoe u optimaal van de mogelijkheden voor belastingvrij schenken gebruik maakt, zodat er niet meer schenkbelasting wordt betaald dan nodig.