Inmiddels heeft u van ons diverse informatieberichten ontvangen over de economische maatregelen die het kabinet heeft genomen vanwege het coronavirus. Hieronder willen wij u kort een update geven over de gewijzigde voorwaarden voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling van belastingen.

 

Gewijzigde voorwaarden verzoek bijzonder uitstel van betaling

In eerste instantie was de voorwaarde gesteld dat een derde deskundige een verklaring diende af te geven waarin werd verklaard dat de ondernemer in betalingsproblemen is geraakt als gevolg van het coronavirus. Deze voorwaarde is vervallen, mits uitstel wordt aangevraagd voor een periode van maximaal drie maanden. Met het vervallen van deze voorwaarde worden de administratieve lasten tot een minimum beperkt. Wel blijft de voorwaarde in stand dat het uitstel enkel wordt verleend op basis van een verzoekschrift en dient per (naheffings)aanslag een verzoek te worden ingediend.

 

Door op de button onder in deze e-mail te klikken komt u in een Word-document waarmee u het bijzonder uitstel van betaling kunt aanvragen. De geel gearceerde onderdelen dienen gewijzigd te worden in de gegevens die bij u van toepassing zijn. Graag ontvangen wij een kopie van het verzoek zodra u deze naar de Belastingdienst heeft gestuurd. Uiteraard kunnen ook wij het verzoekschrift voor u verzorgen.

 

BsGW

Inmiddels heeft het BsGW laten weten dat zij de komende drie maanden geen invorderingsactiviteiten verricht inzake de inning van lokale belastingen voor ondernemers. Deze maatregel is vooralsnog van toepassing tot 30 juni 2020. Gedurende het uitstel zal het BsGW geen rente in rekening brengen.

 

Uitstel

Hoewel wij bovenstaande economische maatregelen omarmen, willen wij u er op wijzen dat slechts sprake is van uitstel van betaling. Uiteindelijk zal de belasting alsnog betaald moeten worden.

Overweeg derhalve zorgvuldig of u gebruik wilt maken van dit uitstel.

 

Met vriendelijke groet,