Verruiming Borgstellingskrediet (BMKB-C)

Voor ondernemers die in liquiditeitsproblemen zijn gekomen vanwege het corona-virus en behoefte hebben aan aanvullende financiële middelen, kunnen mogelijkerwijs aanspraak maken op het verruimde borgstellingskrediet. In beginsel wordt dit als een “reguliere” financieringsaanvraag gezien en zullen diverse benodigde gegevens aangeleverd dienen te worden.

Wat is de looptijd van de nieuwe regeling?

 • Deze tijdelijke regeling wordt uiterlijk 1 april 2020 gepubliceerd en geldt met terugwerkende kracht vanaf maandag 16 maart 2020 tot 1 april 2021.
 • De looptijd van het borgstellingskrediet is maximaal 8 kwartalen.  

Wat zijn belangrijkste kenmerken van deze nieuwe regeling?

 • Het doel is tijdelijke liquiditeitssteun te verlenen aan bedrijven die in acute geldnood zijn geraakt door omzetverlies als gevolg van het coronavirus.
 • De verhouding tussen het borgstellingkrediet en de financiering voor eigen risico van de bank is 3:1. In de bestaande regeling is die verhouding 1:1.
 • De overheid stelt zich borg voor 90% van het borgstellingskrediet.
 • Het borgstellingskrediet bedraagt maximaal € 1,5 miljoen. ◦Voorbeeld: bij een totale financieringsbehoefte van € 2,0 miljoen bedraagt het borgstellingskrediet € 1,5 miljoen en is het aandeel van de bank € 0,5 miljoen. De overheid staat dus borg voor € 1.350.000 (= 67,5% van de totale financiering).
 • Zelf sta je persoonlijk borg voor 10% van het bedrag van het borgstellingskrediet. (alleen bij BV’s waarbij de aandeelhouder een belang heeft van meer dan 50%).

     Welke financieringsvormen zijn mogelijk met de BMKB?

 • Het borgstellingskrediet wordt verstrekt in de vorm van een lening met lineaire aflossing per kwartaal. Aflossing ineens aan het eind van de looptijd is ook mogelijk.
 • De financiering voor eigen risico van de bank wordt verstrekt in de vorm van een lening, een rekening courant krediet of een combinatie daarvan. Hierbij mag het uitstaand bedrag van de lening respectievelijk de limiet van het rekening courantkrediet (dus niet alleen het opgenomen deel) gedurende de looptijd niet lager zijn dan een derde van het uitstaand bedrag van het borgstellingskrediet.
 • Het kredietdeel voor eigen risico van de bank betreft een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.

 Welke bedrijven komen in aanmerking voor de BMBK?

 • Bedrijven met minder dan 250 medewerkers (in fte) en een balanstotaal minder dan € 43 miljoen of een bedrijfsomzet minder dan € 50 miljoen komen in aanmerking voor de BMKB.
 • Uitgesloten zijn bedrijven in de landbouw, visserij, publieke gezondheidszorg, financiële dienstverlening en vastgoed.

  Wat zijn, los van de reguliere kosten voor rente en aflossing, de kosten van de BMBK?

 • Voor borgstellingskredieten met een looptijd van maximaal 8 kwartalen dragen we een eenmalige provisie van 3,9% aan RVO af. Deze provisie staat vermeld in de offerte en is voor rekening van de ondernemer.

Hoe vraag ik een borgstellingskrediet aan?
Dit verschilt van bank tot bank. De meeste banken geven de mogelijkheid om dit krediet online via de site van de bank aan te vragen. Bij twijfel is het altijd goed om de relatiebeheerder van uw bank te benaderen.