Uitstel betaling belastingen en verlaging voorlopige aanslag

Uitstel van betaling van belastingen
Het bijzondere uitstel van het betalen van belastingen is eveneens verruimd. Een eerst verzoek voor uitstel kan tot 31 december 2020 nog worden aangevraagd (dit was 1 oktober 2020). Een verzoek voor het verlengen van het uitstel kan eveneens tot 31 december 2020 worden aangevraagd. De afbetalingsregeling van de openstaande belastingschuld gaat in vanaf 1 juli 2021 (dit was 1 januari 2021). Indien u gebruik maakt van deze afbetalingsregeling, heeft u 36 maanden de tijd om de openstaande belastingschuld af te betalen (dit was 24 maanden). De Belastingdienst zal u hierover nog informeren.
Wij adviseren u om contact op te nemen met uw relatiebeheerder als u momenteel merkt dat u niet tijdig de belasting kunt betalen én er voor u nog geen uitstel is aangevraagd.

Belastingen

Vele ondernemers hebben bijzonder uitstel van betaling aangevraagd voor openstaande belastingschulden. De eerste drie maanden uitstel is verleend, zonder enige voorwaarden. Voor een aantal ondernemers zal deze drie maanden uitstel op korte termijn aflopen. Op dat moment is het aan u de keuze of u het uitstel al dan niet wilt verlengen. Indien u kiest om het uitstel niet te verlengen, zal de Belastingdienst tijdig een brief sturen met de mededeling dat het uitstel eindigt. De verwachting is dat hierin staat vermeld dat u de openstaande belastingschuld in termijnen kunt aflossen.

Indien uw voorkeur uitgaat naar het verlengen van het belastinguitstel kan dit middels een online formulier worden verlengd. Dit formulier wordt aanstaande maandag, 29 juni, door de Belastingdienst beschikbaar gesteld. Het kabinet stelt wel een aantal voorwaarden voor deze verlenging op het gebied van uitkeringen bij B.V.’s. Als de belastingschuld op het moment van de eerste aanvraag meer dan € 20.000,- bedroeg zal een verklaring meegestuurd moeten worden van een derde-deskundige.

De derde-deskundige verklaring alsmede het verzoek voor aanvullend uitstel kunnen wij voor u verzorgen. Neem hiervoor contact op met uw relatiebeheerder.

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Maar ook voor assurantiebelasting, Zorgverzekeringswet, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken.

Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Ten aanzien van de loonbelasting en omzetbelasting geldt het volgende. De aangiftes dienen vooralsnog binnen de gestelde termijnen gedaan en ingediend te worden. Betaling op de aangiftes kan achterwege blijven. U ontvangt vervolgens na verloop  van tijd automatisch een naheffingsaanslag (met een verzuimboete). Op dat moment dient uitstel van de betreffende belasting aangevraagd te worden. Onderstaand is een link opgenomen naar een voorbeeldbrief voor uitstel van de betaling van de belasting. Dit uitstel kan ook via een online formulier via de site van de belastingdienst aangevraagd worden.

Klik hier voor de voorbeeldbrief.

Het uitstel geldt in beginsel voor drie maanden. Het is ook mogelijk om uitstel aan te vragen voor een langere periode tot maximaal zes maanden.

Dit uitstel kan alleen maar door middel van een brief aangevraagd worden. Voor bedragen meer dan € 20.000 dient een verklaring van een derde-deskundige bijgevoegd te worden.

BsGW
Inmiddels heeft het BsGW laten weten dat zij de komende drie maanden geen invorderingsactiviteiten verricht inzake de inning van lokale belastingen voor ondernemers. Deze maatregel is vooralsnog van toepassing tot en met 30 juni 2020. Gedurende het uitstel zal het BsGW geen rente in rekening brengen.

Uitstel
Hoewel wij bovenstaande economische maatregelen omarmen, willen wij u er op wijzen dat slechts sprake is van uitstel van betaling. Uiteindelijk zal de belasting alsnog betaald moeten worden.

Overweeg derhalve zorgvuldig of u gebruik wilt maken van dit uitstel.

Verlaging belastingaanslagen
Ten aanzien van de lopende voorlopige aanslagen inkomstenbelasten vennootschapsbelasting kan (uiteraard) ook een verlaging aangevraagd worden indien de inkomsten terugvallen. Ook hier kunnen wij u bij ondersteunen.