TOZO-Regeling (Was: BBZ zelfstandig ondernemers)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

Indien het inkomen van een zelfstandige ondernemer, als gevolg van de coronacrisis, onder het sociaal minimum is geraakt, zorgt de TOZO er voor dat deze ondernemer financieel wordt aangevuld tot aan het sociaal minimum.

TOZO 3 (tijdelijke overbruggingsmaatregel zelfstandig ondernemers)

In tegenstelling tot voorgaande berichten wordt de vermogenstoets bij de TOZO-uitkering tot 1 april 2021 niet toegepast. Dit betekent dat niet gekeken wordt naar uw privévermogen als u de TOZO-uitkering aanvraagt bij uw woongemeente.

 

TOZO 1.0

De TOZO 1.0 zag op de periode maart t/m mei en is niet meer aan te vragen. De ondernemers die TOZO 1.0 hebben aangevraagd, zullen een schatting van het inkomen moeten doorgeven. De laatste termijn van de TOZO 1.0 zal niet eerder worden uitgekeerd voordat deze schatting is aangeleverd. De gemeente stuurt u hierover een bericht hoe deze schatting moet worden aangeleverd, waarna de laatste termijn zal worden uitgekeerd. Indien u hulp wenst bij het doorgeven van deze schatting, kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.

 

TOZO 2.0

De TOZO 2.0 ziet op de periode juni t/m september en kan bij diverse gemeenten al aangevraagd worden. Ten opzichte van TOZO 1.0, geldt bij TOZO 2.0 als aanvullende voorwaarde een partnerinkomenstoets. Indien uw inkomen tezamen met uw partner hoger is dan het sociale minimum, is het niet mogelijk om TOZO 2.0 aan te vragen. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor TOZO 2.0, neem dan contact op met uw relatiebeheerder.

 

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:

  • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
  • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
  • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal ca. € 1500 per maand (netto).
  • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd. 

Kijk voor de meest actuele informatie over deze regeling op de site van de gemeente waar u woonzaam bent.

Gemeente Maastricht

Gemeente Roermond

Gemeente Heerlen