Noodloket

Wat is het Noodloket?

Het Noodloket is een regeling voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de coronacrisis. Ondernemers kunnen een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.

Welke sectoren kunnen terecht bij het Noodloket?

Het Noodloket is bedoeld voor sectoren waar de gezondheidsmaatregelen grote gevolgen hebben voor de inkomsten. Zoals eet-en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, de reisbranche, kappers, visagisten, schoonheidssalons en nagelstudio’s. De regeling wordt op dit moment uitgewerkt.

Aan welke criteria moeten de ondernemingen voldoen om gebruik te kunnen maken van het Noodloket?

De regeling wordt op dit moment uitgewerkt worden. Een volledig beeld van de criteria  is er nog niet.

Komt een ondernemer met zaak in eigen huis in aanmerking voor het noodloket?

Nee, ondernemers met zaak in eigen huis zijn uitgesloten. Om in aanmerking te komen moeten ondernemers een fysieke inrichting buiten het eigen huis hebben waar zij werkzaamheden verrichten. De regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten vanwege maatregelen die getroffen zijn door het coronavirus. Voor ZZP’ers wordt gewerkt aan een aparte regeling.

Waar kan ik een aanvraag doen om gebruik te kunnen maken van het noodloket?

Op dit moment is het nog niet mogelijk een aanvraag te doen bij het Noodloket. De Rijksoverheid en de RVO werken de regeling op dit moment uit. De regeling ‘Noodloket’ zal worden uitgevoerd door de RVO. Zodra de regeling opengesteld wordt, zullen wij daarover communiceren via deze website, van rvo.nl en KvK.

Stelt de overheid eisen aan hoe ik als ondernemer de tegemoetkoming uit het Noodloket besteed?

Nee. U mag zelf bepalen waar u het geld aan uitgeeft. Het bedrag dat u ontvangt is een eenmalige gift van het kabinet, met oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen.

De tegemoetkoming uit het Noodloket is vastgesteld op € 4.000,- per onderneming. Hier wordt blijkbaar uitgegaan van een klein MKB-bedrijf met een beperkt aantal werknemers. Hoe wordt de schade vergoed van ondernemingen van grotere omvang?

De tegemoetkoming uit het Noodloket is erop gericht om mkb-bedrijven, snel te helpen. Deze regeling is gericht op bedrijven die als gevolg van de maatregelen hun omzet zien verdwijnen. Zoals eet- en drinkgelegenheden en schoonheidssalons, die bijvoorbeeld de huur van hun bedrijfspand moeten blijven doorbetalen terwijl zij geen of nauwelijks inkomsten ontvangen. Grote bedrijven, die niet aan de MKB definitie voldoen, komen hiervoor niet in aanmerking. Naast de tegemoetkoming uit het Noodloket kunnen ondernemingen en bedrijven gebruik maken van andere maatregelen die de overheid beschikbaar heeft gesteld.

Waarom per bedrijf maar een bedrag van € 4.000? Er is per bedrijf toch veel meer nodig?

Het noodpakket bestaat allereerst uit generieke maatregelen op het terrein van loonkosten en op liquiditeitssteun. Aanvullend hierop is er dit noodpakket voor ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Snelheid is hierbij van het grootste belang, daarom heb ik gekozen voor een simpele vormgeving met een vast bedrag.

Bedrijven in welke sectoren krijgen dit bedrag?

Het betreft sectoren die door de overheidsmaatregelen getroffen zijn ter beperking van het coronavirus. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Indien nodig worden de voorwaarden geactualiseerd.

 

Mededeling inzake Noodloket

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. De regeling staat open voor een specifieke groep ondernemers.

Voor wie?

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

SBI-code hoofdactiviteit opzoeken

Tijdens de aanvraag moet u de SBI-code van uw hoofdactiviteit selecteren. Via KVK kunt u uw SBI-code hoofdactiviteit opvragen, of gebruik onze zoektool SBI-codes onderaan deze pagina:

  • De SBI-code van uw hoofdactiviteit staat in het Uittreksel Handelsregister van uw KVK-inschrijving. Heeft u meerdere (neven)activiteiten? De hoofdactiviteit is altijd de bovenste code.
  • Als eenmanszaak kunt u uw gegevens gratis bekijken op de website van KVK.
  • Als gebruiker van de KVK HR app krijgt u 30 gratis inzagen per jaar.

Aanvragen: periode en proces

U heeft 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 16:30 uur t/m vrijdag 26 juni 17:00 uur. U kunt alleen online aanvragen.

Op de site van het RVO (zie onderstaande link) is meer informatie te vinden. De regeling is zojuist gepubliceerd. Wij zullen ons derhalve ook nog moeten verdiepen in de regeling.

 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Coronaregeling voor ondernemers uitgebreid, sluiting geen voorwaarde

De regeling voor bedrijven die gedupeerd zijn door de uitbraak van het coronavirus wordt verruimd. Het ministerie van Economische Zaken gaat de lijst uit met ondernemers die aanspraak op compensatie kunnen maken uitbreiden.

Afgelopen vrijdag presenteerden minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer een regeling voor bedrijven die verplicht de deuren hebben moeten sluiten. Die kunnen maximaal op 4000 euro steun krijgen om de vaste lasten te dekken, zoals de huur. Het ging in eerste instantie om onder meer horecabedrijven, kappers en de reisbranche.

Eigenaren van onder meer kledingwinkels, sportzaken en woonwarenhuizen waren niet blij dat zij niet in aanmerking kwamen, omdat zij hun winkels open kunnen houden. Nu zegt het ministerie dat er sprake is van een pakket dat steeds wordt aangepast.

Afstand houden

"Deze ondernemers kunnen weliswaar openblijven, maar zien hun inkomsten sterk teruglopen door de noodzaak tot afstand houden", schrijven Wiebes en Keijzer. "Omdat ze hard worden getroffen verruimen we de regeling." Morgen wordt de lijst met branches en sectoren die een aanvraag kunnen indienen geactualiseerd.

Tot 26 juni kan een aanvraag worden gedaan. Na goedkeuring moet het geld binnen een werkweek overgemaakt worden, zei staatssecretaris Keijzer eerder. Ook zzp'ers kunnen in aanmerking komen voor de 4000 euro, maar niet als hun bedrijf is gevestigd op de plek waar ze ook wonen.