Rentekorting kleine ondernemers (Qredits)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

De aanvraag bij Qredits dient door middel van een mail te gebeuren aan [email protected]. In deze mail maakt u melding van het feit dat u uitstel van aflossing wil ontvangen in verband met het corona-virus. Binnen twee werkdagen ontvangt u een beslissing op uw aanvraag.