Per 1 oktober 2021 is het coronasteunpakket beëindigd. Het steunpakket was beëindigd omdat de ontwikkelingen rondom de bestrijding van het coronavirus rooskleurig leken. Inmiddels is het tegendeel gebleken en zitten we momenteel in een vrijwel volledige lockdown. Dit is dan ook de aanleiding geweest dat het kabinet de steunmaatregelen (deels) laat herleven. Hieronder informeren wij u graag over deze maatregelen.
 

Uitstel van belastingbetaling Het uitstelbeleid is verlengd tot 1 februari 2022. Ondernemers die tot 1 oktober 2021 opgenomen waren in het uitstelbeleid, worden automatisch opgenomen in het verlengde uitstelbeleid tot 1 februari 2022. Deze ondernemers hoeven dus geen actie te ondernemen. Indien u tot 1 oktober 2021 geen uitstel had aangevraagd óf per 1 oktober 2021 geen openstaande belastingschulden had, wordt u niet automatisch opgenomen in het uitstelbeleid. Mocht u gebruik willen maken van het belastinguitstel dan kan tot 1 februari 2022 een verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst.
 

NOW De loonsteunmaatregel NOW is beschikbaar voor de maanden november en december 2021. Het aanvraagloket is inmiddels geopend en kan tot en met 31 januari 2022 worden aangevraagd. De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze steunmaatregel, is dat uw onderneming minimaal 20% omzetverlies ervaart in de maanden november en december 2021 ten opzichte van dezelfde periode in 2019.
 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) In tegenstelling tot de NOW, is de TVL beschikbaar over het gehele vierde kwartaal 2021. Ook hier geldt een omzetverlies van 20% ten opzichte van het vierde kwartaal 2019 óf het eerste kwartaal 2020. In de voorgaande perioden moest telkens sprake zijn van een omzetverlies van 30%, maar is voor het vierde kwartaal eenmalig vastgesteld op 20%. Ook het aanvraagloket van de TVL is inmiddels geopend en kan tot en met 28 januari 2022 17:00 uur worden aangevraagd.
 

TOZO De ‘bijstandsuitkering’ TOZO keert vooralsnog niet terug. Indien uw inkomen onder het bestaansminimum daalt, kunt u wellicht een beroep doen op de “Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)”. De aanvraag voor de Bbz gaat via de gemeente van uw woonplaats.
 

Eerste kwartaal 2022Tevens is bekend gemaakt dat zowel de NOW als de TVL ook beschikbaar komt voor het eerste kwartaal 2022. Het kabinet onderzoekt momenteel de mogelijkheden om eveneens het belastinguitstel te verlengen. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u uiteraard informeren.

Mocht u vragen hebben of uw onderneming in aanmerking komt voor de coronasteunmaatregelen óf wenst u hulp bij het aanvragen van de regelingen, neem dan contact met ons op.

Neem contact op met een van onze adviseurs

Alexander Scheers AA
Vestiging:
Roermond
Anton Daemen AA
Vestiging:
Hoensbroek
Ben Schneiders RB
Vestiging:
Maastricht
Marcel Roumen AA RB
Vestiging:
Roermond
Maurice Schreurs AA
Peter Scheers AA
Vestiging:
Roermond