Zoals bekend verlaat het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) op 29 maart 2019 de EU. Zoals het er nu naar uitziet zal dit gaan gebeuren door middel van een ‘no deal’ Brexit. Door het vertrek uit de EU wordt het VK een land buiten de EU en eindigt het vrije verkeer van goederen. Dit heeft gevolgen voor bedrijven die zaken doen met het VK. Hierbij valt te denken aan veranderingen voor de btw en de andere douaneregels. Dit item gaat in op de voorbereidingen welke getroffen dienen te worden voor en door deze bedrijven indien het verlaten van de EU daadwerkelijk zal plaats vinden door middel van een ‘no deal’ Brexit. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn of er meer informatie bekend is zullen wij u opnieuw informeren.

Gevolgen voor de omzetbelasting (BTW)Voert een bedrijf regelmatig goederen in vanuit het VK, of voert het bedrijf regelmatig goederen uit naar het VK, dan kan bij de Belastingdienst een vergunning artikel 23 worden aangevraagd. Indien nodig kunnen wij u hierbij behulpzaam zijn. Het bedrijf betaalt dan geen btw bij de Douane maar in plaats daarvan geeft het bedrijf de btw aan in zijn btw-aangifte. Indien het bedrijf recht heeft op aftrek van de btw, dan kan deze btw ook als voorbelasting worden afgetrokken in de btw-aangifte. Bedrijven die regelmatig goederen invoeren vanuit het VK hebben hier mogelijk al een brief over ontvangen van de Belastingdienst.

Gevolgen voor de DouaneOm een douaneaangifte te doen hebben de bedrijven een Economic Operators Registration and Identification nummer (EORI-nummer) nodig. Dit is een identificatienummer welk de bedrijven nodig hebben om zaken te doen met de Douane. Om deze aangifte kunnen doen bij de Douane zijn er meerdere mogelijkheden:

  • het bedrijf kan de aangifte laten doen door een douane-expediteur;
  • het bedrijf kan een zogenoemde douaneaangifte-HUB van een softwareleverancier gebruiken;
  • het bedrijf kan een aangiftepakket van een softwareleverancier gebruiken;
  • het bedrijf kan zelf douane-aangiftesoftware bouwen (veel ICT-kennis vereist en lang ontwikkelproces).

Indien het bedrijf zelf aangifte doet, is er tevens een ‘Registratie elektronisch berichtenverkeer’ nodig.
 
De Brexit kan tevens betekenen dat bedrijven extra vergunningen moeten aanvragen. Het is aan te raden per bedrijf te bekijken welke vergunningen eventueel benodigd zijn. Wij verwijzen hiervoor naar de website van de belastingdienst.
 

AccijnsgoederenBedrijven die accijnsgoederen vanuit Nederland naar het VK vervoeren moeten een uitvoer-aangifte doen. Bedrijven die accijnsgoederen met bestemming Nederland ontvangen moeten een invoeraangifte doen en accijns betalen. Dit geldt ook voor verbruiksbelastinggoederen zoals limonade en vruchtensappen. Heeft een bedrijf een ‘Vergunning geregistreerde afzender’ dan kan het bedrijf in de invoeraangifte aangeven dat de accijnsgoederen met de accijnsschorsingsregeling Excise Movement and Control System verder worden vervoerd.
 

Britse werknemersIndien bedrijven Britse werknemers in dienst hebben dienen deze werknemers zich vóór 29 maart 2019 ingeschreven te hebben bij de Basisregistratie Personen in hun gemeente. Voor verdere vragen kunnen deze werknemers terecht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Overige aandachtspuntenDe Brexit heeft op tal van gebieden gevolgen voor bedrijven die zaken doen met het VK. Deze brief is niet bedoeld om hier uitputtend op in te gaan. Toch benoemen wij hier nog enkele belangrijke aandachtspunten zoals de kosten van de Brexit, de geldigheid van diploma’s, licenties en certificaten, het controleren van de bestaande servicecontracten en lopende verzekeringen. Zijn deze nog geldig indien een voorval in het VK plaatsvindt na een ‘no deal’ Brexit? De Brexit kan kosten meebrengen door importtarieven en extra administratieve handelingen. Ook attenderen wij u op het feit dat het mogelijk is dat sommige diploma’s, licenties en certificaten misschien hun geldigheid verliezen. Ook bestaan er mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een Brexitsubsidie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft namelijk zogenaamde Brexitvouchers beschikbaar gesteld tot een maximumbedrag van € 2.500. Dit bedrag kan worden aangewend voor advies over de mogelijke gevolgen van de Brexit voor het bedrijf.
 

Tot slotIndien het VK de Europese Unie verlaat zonder deal en er dus geen overgangsperiode komt, heeft dit grote gevolgen voor bedrijven die zakendoen met het VK. De gevolgen zijn echter per bedrijf verschillend. Naast de in deze brief genoemde punten welke gelden voor alle bedrijven die handelen met het VK, kunnen er per bedrijf nog specifieke bepalingen van toepassing zijn. Het is aan te bevelen voor deze bedrijven de Brexit Impact Scan (www.brexitloket.nl) te doen van de Belastingdienst. Deze scan geeft per onderneming aan wat de gevolgen (kunnen) zijn.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.