Recreatie

In de afgelopen decennia heeft het (internationaal) recreatie- en verblijfstoerisme zich positief ontwikkeld. Ook tijdens de economische crisisjaren groeide de toestroom van toeristen, hoewel de bestedingen achterbleven. De recreatiesector is een van de weinige sectoren die in het huidige economische klimaat groei vertoont. Trends in deze sector zijn o.a. de integratie van verblijf- en dagrecreatie, toenemende aandacht voor duurzaamheid en het steeds belangrijker worden van prijs en beleving. 

Zoals ook al aangeven bij de branche horeca zijn samenwerkende ondernemers de meest kansrijke ondernemers. Samenwerken met collega-ondernemers om gezamenlijke bezoekers te blijven te trekken. Maar ook met gemeentes, die hun aantrekkelijkheid voor een belangrijk deel te danken hebben aan de aanwezigheid van horeca en recreatie. Misschien goed om samen met een van onze adviseurs uw kansen (en bedreigingen) eens op een rijtje te zetten.