Horeca

De grootste diversiteit aan ondernemingen is zonder twijfel te vinden in de horeca. Een van de belangrijkste uitdagingen voor ondernemers in deze branche is sinds jaar en dag het werven en behouden van personeel. Maar ook bedrijfsoverdracht wordt de komende jaren een issue, doordat er in de horeca relatief veel oudere ondernemers actief zijn.

Kijkend naar trends en ontwikkelingen valt vooral op dat kwaliteit, gastvrijheid en beleving steeds belangrijker worden. En om als bedrijf gevonden te worden, zijn de inzet van internet en social media doorslaggevender dan ooit. Kansen liggen er in (regionale) samenwerking met collega-ondernemers in de horeca, recreatie en retail. We zijn erg benieuwd hoe u hierover denkt. Gebruik onze adviseurs gerust als sparring partner. Daar zijn we voor.