Agro

Voedsel is minder gevoelig voor ongunstige economische omstandigheden. Mensen blijven altijd eten, maar ontwikkelen wel duidelijke voorkeuren. De aandacht voor smaak, gezondheid, herkomst, milieu en dierenwelzijn is de laatste jaren gegroeid. Retailers willen zich meer en meer op deze punten onderscheiden. Naast retailers hebben ook grote voedingsconcerns steeds meer belangstelling voor hun grondstoffen. Met name daar liggen de kansen voor de agro-ondernemers.

Natuurlijk heeft elke industrie binnen de agrosector zo zijn eigen dynamiek, trends en ontwikkelingen. Wat voor een melkveehouder geldt, geldt niet per se voor een fruitteler. Gelukkig kennen onze adviseurs de agrosector van a tot z.