Het zal u wellicht niet zijn ontgaan dat het coronavirus inmiddels ook in Nederland om zich heen heeft gegrepen. Hoewel wij hopen dat u en uw onderneming niet geraakt zullen worden door dit virus, willen wij u in deze brief alvast informeren over de economische mogelijkheden indien uw onderneming in zwaar weer komt als gevolg van dit virus.
Voor overige maatregelen ter voorkoming van het virus verwijzen wij naar de website van het RIVM.
 
Werktijdverkorting
Ondernemingen die worden getroffen door het coronavirus kunnen voor hun personeel werktijdverkorting aanvragen, mits sprake is van minstens 20% minder werk c.q. omzet en dit geldt voor een periode van minstens twee weken en maximaal vierentwintig weken. Een dergelijke werktijdverkorting scheelt voor u in de loonkosten. Voor de betreffende werknemers kan de werkgever, als gevolg van deze werktijdverkorting, een WW-uitkering aanvragen voor de niet-gewerkte uren. De werktijdverkorting kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.
Deze faciliteit is niet mogelijk voor oproepkrachten met een nulurencontract en uitzendkrachten.
 
Fiscaliteit
In het geval uw onderneming in liquiditeitsproblemen komt als gevolg van het coronavirus, kan een verzoek om bijzonder uitstel worden ingediend bij de Belastingdienst. Een verzoek voor bijzonder uitstel is mogelijk voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Op het moment dat een dergelijk verzoek bij de Belastingdienst binnen komt, worden alle invorderingsmaatregelen tijdelijk stopgezet. Het verzoek inzake het bijzonder uitstel zal op een later moment door de Belastingdienst worden beoordeeld. Voorwaarde voor dit bijzonder uitstel is dat de betalingsproblemen een gevolg zijn van het coronavirus.
Let op, gedurende dit uitstel zal (vooralsnog) de belastingrente doorlopen en dient het verschuldigde bedrag uiteindelijk alsnog betaald te worden.
 
Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
De verwachting is dat eind maart de BMKB wordt verruimd voor bedrijven die in liquiditeitsproblemen zijn geraakt als gevolg van het coronavirus. Met deze gedeeltelijke borgstelling van de overheid is het eenvoudiger om een krediet af te sluiten bij de bank ter overbrugging van de liquiditeitsproblemen.
Let op, een dergelijk krediet brengt extra financieringskosten met zich mee.
 
Advies
Met dit bericht hebben wij u in het kort op de hoogte willen brengen van de mogelijkheden die de overheid heeft geboden om eventuele financiële problemen als gevolg van het coronavirus het hoofd te bieden. Wij adviseren u om op z’n minst wekelijks/maandelijks uw omzet te controleren en als u een sterke daling constateert direct contact met uw relatiebeheerder op te nemen.
 
Indien u nu al gebruik wenst te maken van de werktijdverkorting en/of van het bijzonder uitstel van betaling, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw relatiebeheerder.
 
Zodra er nieuwe economische maatregelen worden aangekondigd als gevolg van het coronavirus, houden wij u uiteraard op de hoogte. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen hebben, aarzel niet om contact met ons op te nemen.