Ga naar hoofdinhoud
Premiepercentages en maximum premieloon 2022
16 nov. 2021

De staatssecretaris van SZW heeft de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en het maximumpremieloon voor het jaar 2022 vastgesteld. Het maximumpremieloon bedraagt in 2022 € 59.706 op jaarbasis. In 2021 was dat € 58.311.

2022 2021
AOW 17,90% 17,90%
Anw 0,10% 0,10%
Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) - laag 2,70% 2,70%*
Awf - hoog 7,70% 7,70%**
Uitvoeringsfonds voor de overheid 0,68% 0,68%
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) - hoog 7,05% 7,03%
Aof - laag (kleine werkgevers) 5,49% n.v.t.
Uniforme opslag kinderopvang 0,50% 0,50%

*Exclusief tijdelijke verlaging per 1 augustus 2021

**In verband met coronacrisis buiten toepassing gelaten